Fordypning høsten 2021

Fordypning består av to emner, et fordypningsprosjekt (TTK4550 15SP for 5årig eller TTK4551 7.5SP for 2årig studium) og et valgbart fordypningsemne. Fordypningsemnet kan enten bestå av to tema (TTK4555, 7.5SP), eller et vanlig emne. Informasjon om temaene finnes her.

 • Studenten sjekker på student-web at han har fått tildelt rett fordypningsemne og fordypningsprosjekt.
 • Siste frist for oppmelding til eksamen på student-web er 15. september.
 • Lister med mulige prosjektoppgaver legges ut av instituttet i begynnelsen av mai.
 • Bedrifter som ønsker å stille prosjekt- og masteroppgave ved ITK må avtale med egnet faglærer i god tid før listene legges ut (altså senest innen slutten av april).
 • Før 20. mai skal alle ha valgt prosjekt og tema som inngår i fordypningsemnet og eventuell søknad om arbeidsplass HER (åpnes 4. mai)
 • Tema i fordypningsemnet, eventuelt ordinært emne til erstatning for tema, skal velges i samråd med faglærer på prosjektet.
 • Fordypningsemnet og prosjektet starter ved undervisningens start, 23. august i 2021
 • Prosjektrapporten må innleveres innen 20. desember i 2021 (ca 17 uker)
 • Muntlig eksamen i begge temaene annonseres når eksamensplan er lagt
 • Sensurfrist for prosjektet er 20. januar 2022 (3 uker + 10 dager)
 • Kontinuasjon i tema holdes i august
 • Selv om du strøk i bare et tema må du du ta opp igjen begge.

Regler:

 1. Alle avtaler et prosjekt med faglærer og leverer sin egen selvstendige rapport på prosjektoppgaven. Det er selvsagt likevel mulig å samarbeide.
 2. Hvis du har egne forslag til oppgave, må du finne en faglærer ved instituttet som vil ha ansvaret for den oppgaven.
 3. Temaene i fordypningsemnet kan velges på tvers av studieretninger/hovedprofil, men skal primært være en fordypning innen din hovedprofil. Hvis du ønsker å erstatte temaene med et vanlig emne, så må endringen meldes til studieveileder ved fakultetet. Faglærer blir bedt om å bekrefte endringen.
 4. Siste frist for bytting til et annet tema er 15. september
 5. Tema med få studenter kan bli avlyst.
 6. Faglærer for prosjektoppgaven leverer ut oppgavetekst innen 31. august.
 7. Arbeidsplass og PC tildeles etter behov og meldes via faglærer.
 8. I den grad det er gjennomførbart arrangerer faglærer et møte ved oppstart for de studentene som har valgt faglærers prosjektoppgaver.
 9. Faglærer for prosjektoppgaven utfører tiltak underveis for å kontrollere fremdriften (møter, muntlig eksaminering, innlevering av innholdsfortegnelse, arbeidsplan og rapportutkast.)
 10. Hver student har eksamen i begge temaene. Begge tema må ha muntlig eksamen.
 11. Basert på at 30 studiepoeng pr. semester svarer til 45 timer arbeid/uke i 16 uker, er belastningen
  • 2 tema som hver tar 5.6 timer/ uke (2 x 3.75SP)
  • Prosjektrapport som tar 22.5 timer/ uke (15 SP)
 12. Studenter som ikke holder tidsplanen kan ikke regne med å få godkjent emnet.
 13. Studentene har ansvar for at de er registrert med riktig e-post adresse ved instituttet og hos faglærere. Det forutsettes at studentene fortløpende setter seg inn i informasjon utsendt fra instituttet som e-post til <navn>@stud.ntnu.no
 14. Prosjektrapporten leveres som en PDF fil via Inspera.

Ole Morten Aamo
2021/02/09 09:04, aamo