TTK4900 Teknisk kybernetikk, masteroppgave - våren 2020

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng.

 • Lister med mulige oppgaver legges ut av instituttet i siste halvdel av november.
 • Bedrifter som ønsker å stille hovedoppgave ved ITK må avtale med egnet faglærer i god tid før listene legges ut (altså senest innen midten av november).
 • Før 10. desember skal alle ha valgt masteroppgave, registrert informasjonen på sharepoint og fått godkjent informasjonen av faglærer (dette skjer digitalt).
 • Hvis du trenger arbeidsplass og ikke allerede har det, fyll ut skjema for ønske om og type arbeidsplass samt begrunnelse sammen med faglærer. Husk å få faglærers underskrift.
 • Arbeidet på oppgaven starter 6. januar.
 • Rapporten må leveres ved bruk av Inspera før midnatt 1. juni (20 uker pluss en ekstra for påsken).
 • Krav til innhold i rapporten for sensurering
 • Sensur skal foreligge innen 3 måneder etter innlevering.

Regler:

 • Du kan ikke reservere oppgave før 1. desember, men du kan undersøke litt mer i detalj hva oppgavene går ut på før det ved å kontakte faglærer.
 • Fra 1. desember vil den første som er interessert få oppgaven ved henvendelse til faglærer.
 • Det er ikke tillatt å bruke karakterer som kriterium for tildeling av oppgave.
 • sharepoint skal brukes for utfylling, uttak og administrasjon av masteroppgave. Se også informasjon på innsida.
 • Masterkontrakten fylles ut på sharepoint, og godkjennes av faglærer. Dette skjemaet inneholder bl.a. oppgaveteksten, samt uttaksdato og innleveringsdato.
 • Hvis dere skal samarbeide og levere felles rapport må samarbeidskontrakt innleveres
 • Hvis du selv har forslag til oppgave, fortsetter med noe relatert til prosjektet, eller har kontakt med et firma som har et forslag, må du uansett kontakte en faglærer som kan stå ansvarlig for oppgaven.
 • Hvis du sitter utenfor instituttet under masteroppgaven, må det opprettes en avtale som underskrives av deg, firmaet, faglærer og NTNU sentralt.
 • Rapporten klargjøres for levering med omslag og tittelside.
 • Rapporten leveres på nettet ved hjelp av Inspera . Samtidig må du sende rapporten på e-mail til faglærer.
 • Hvis du skal levere tilleggsmateriale, som programmer osv, så sendes dette i en zip-fil til faglærer samtidig med rapporten.
 • Vi vil også at du gir tilbakemelding på fagevalueringen og hva dere skal gjøre etter levering.

Ole Morten Aamo
2019/12/09 10:32, aamo