TTK4900 Teknisk kybernetikk, masteroppgave - våren 2021

Masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng.

 • Lister med mulige oppgaver legges ut av instituttet i siste halvdel av november.
 • Bedrifter som ønsker å stille masteroppgave ved ITK må avtale med egnet faglærer i god tid før listene legges ut (altså senest innen midten av november).
 • Før 10. desember skal alle ha valgt masteroppgave, registrert informasjonen på nett og fått godkjent informasjonen av faglærer. Denne prosessen er som følger:
  • Ta kontakt med faglærer for de oppgavene du er interressert i.
  • Først når du har gjort en muntlig avtale med faglærer om en oppgave kan du velge den.
  • Valg av oppgave gjøres ved at du registrerer faglærer, oppgavetittel etc. digitalt i to steg: Informasjonen registreres først i ITK's web-grensesnitt for masteroppgaver, og deretter i masterkontrakten (sharepoint). Du må fullføre begge steg for at oppgaven skal være registrert som valgt. Begynn registrering.
 • Hvis du trenger arbeidsplass og ikke allerede har det, fyll ut skjema for ønske om og type arbeidsplass samt begrunnelse sammen med faglærer. Husk å få faglærers underskrift.
 • Arbeidet på oppgaven starter 4. januar.
 • Rapporten må leveres ved bruk av Inspera før midnatt 30. mai (20 uker pluss en ekstra for påsken).
 • Krav til innhold i rapporten for sensurering
 • Sensur skal foreligge innen 3 måneder etter innlevering.

Regler:

 • Du kan ikke reservere oppgave før 1. desember, men du kan undersøke litt mer i detalj hva oppgavene går ut på før det ved å kontakte faglærer.
 • Fra 1. desember vil den første som er interessert få oppgaven ved henvendelse til faglærer.
 • Det er ikke tillatt å bruke karakterer som kriterium for tildeling av oppgave.
 • Først når du har gjort en muntlig avtale med faglærer om en oppgave kan du velge den. Valg av oppgave gjøres ved at du registrerer faglærer, oppgavetittel etc. digitalt i to steg. Informasjonen registreres først i ITK's web-grensesnitt for masteroppgaver, og deretter i masterkontrakten (sharepoint). Du må fullføre begge steg for at oppgaven skal være registrert som valgt. Begynn registrering.
 • Hvis dere skal samarbeide og levere felles rapport må samarbeidskontrakt innleveres
 • Hvis du selv har forslag til oppgave, fortsetter med noe relatert til prosjektet, eller har kontakt med et firma som har et forslag, må du uansett kontakte en faglærer som kan stå ansvarlig for oppgaven.
 • Hvis du skriver masteroppgave for en samarbeidspartner utenfor NTNU (bedrift e.l.), må det opprettes en avtale som underskrives av deg, firmaet, faglærer og NTNU sentralt.
 • Rapporten klargjøres for levering med omslag og tittelside.
 • Rapporten leveres på nettet ved hjelp av Inspera . Prosjektrapport fra TTK4550/TTK4551 skal leveres på Inspera som vedlegg hvis masterrapporten bygger på prosjektrapporten. Samtidig må du sende rapporten på e-mail til faglærer.
 • Hvis du skal levere tilleggsmateriale, som programmer osv, så sendes dette i en zip-fil til faglærer samtidig med rapporten.

Ole Morten Aamo
2020/12/11 09:59, aamo