TTK26 Biomedisinsk instrumentering og regulering

Temaet tar for seg noen av menneskekroppens reguleringssystemer og instrumentering for å overvåke og styre tilstander i disse systemene. Hovedvekt blir lagt på bevegelsesapparatet (nevromotorikk) og hormonsystemer (endokrinologi). Eksempler på anvendelser er styring av armproteser og regulering av blodsukker hos mennesker med diabetes.

Temaet gjennomføres normalt som kollokvier som dels holdes av studentene, dels av faglærer og dels av gjesteforelesere. Eksempler knyttes opp mot pågående forskning ved instituttet, og i den grad det er mulig til studentenes prosjektoppgaver. Temaet omfatter også frivillige teorioppgaver, noe laboratoriearbeid og ekskursjon til et bevegelseslaboratorium.

NB: Pga Covid-19-pandemien vil avviklingen bli neo annerledes høsten 2020, se opdatert informasjon på Blackboard. I hovedsak vil all informasjon bli lagt ut på Blackboard, invitasjon dit vil bli sendt ut første undervisningsuke. Kontakt faglærer (Øyvind Stavdahl) hvis du har spørsmål eller hvis du ikke har fått invitasjon til Blackboard i tide.
2020/08/26 16:38, stavdahl