TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer

Forberedelse til ‘Big Data Cybernetics’

Faglig ansvarlig: Professor Harald Martens, rom D247, mobil 95075025, harald.martens@ntnu.no

Teaching assistant: João Fortuna, joao.fortuna@ntnu.no

Forelesninger hver 14.dag på onsdager 09.30-11.15 i B343 , første gang 22.august 2018.

Course page

Fagbeskrivelse

Dette fordypningskurset vil introdusere den enkelte student til hvordan selv å planlegge, gjennomføre og analysere gode forsøk i høydimensjonale systemer – i lys av ens bakgrunnskunnskap, men med blikk for overraskelser. Moderne statistisk forsøksplanlegging og mangekanals måleteknikk blir kombinert med automatisk, data-drevet modellutvikling, enkel kryssvalidering og datagrafikk. Kurset handler ikke om formler og fordelingsfunksjoner, men om ingeniørkunst og kognitiv vitenskap for effektiv teknisk problemløsning: Hvordan oppdage, tolke og bruke de viktige harmoniene og rytmene i en kakofoni av måledata. Med andre ord: Hvordan håndtere ‘Quantitative Big Data’. Deler av pensum kan tilpasses de som tar temaet ved semesterstart.

Forutsetninger

Nysgjerrighet.

Undervisningsform

Ledet selvstudium. Møter etter avtale.

Pensum

Software

Møteplan for kollokvier

Avtales ved semesterstart.
2018/08/20 10:31, joaoff