TTK26 Biomedisinsk instrumentering og regulering

Temaet tar for seg noen av menneskekroppens reguleringssystemer og instrumentering for å overvåke og styre tilstander i disse systemene. Hovedvekt blir lagt på bevegelsesapparatet (nevromotorikk) og hormonsystemer (endokrinologi). Eksempler på anvendelser er styring av armproteser og regulering av blodsukker hos mennesker med diabetes. Temaet gjennomføres normalt som kollokvier som dels holdes av studentene, dels av faglærer og dels av gjesteforelesere. Eksempler knyttes opp mot pågående forskning ved instituttet, og i den grad det er mulig til studentenes prosjektoppgaver. Temaet omfatter også frivillige teorioppgaver, noe laboratoriearbeid og ekskursjon til et bevegelseslaboratorium.

Fra og med høsten 2022 erstattes TTK26 av det nye 7,5 studiepoeng-emnet TTK4270 Biomedisinsk instrumentering og regulering som blant annet dekker praktisk talt hele pensum i TTK26. TTK26 utgår derfor som fordypningstema.
2022/01/28 22:01, anderfo