Automatisering i Fiskeri og havbruk

Kontaktperson: Jo Arve Alfredsen

Fokus på hvordan kybernetikk kan anvendes på problemstillinger innen en av våre viktigste vekstnæringer - produksjon og høsting av marine biologiske ressurser. Anvendelsene omfatter eksempelvis utvikling av systemer for styring og overvåkning av havbruksproduksjon, modellering og simulering av fisks fysiologi og atferd, styring av redskaper og fartøyer, og utvikling av spesialisert instrumentering for utforskning av havet. Studieplanen inkluderer emner som gir en innføring i marin biologi i tillegg til de regulære kybernetikkemnene.

Mer informasjon om utdanningen.

Mer informasjon om forskningen.

Mer informasjon om studentprosjekter (fordypnings- og Masterprosjekter.
2019/08/28 11:53, alfredse