ITK - Institutt for teknisk kybernetikk

NTNU

TTK4210 Avansert regulering av industrielle prosesser

English English

Vår 2012

Faglig ansvarlig: Professor Morten Hovd

Vitenskapelig assistent: Anders Fougner

Mål: Emnet skal gi inngående kunnskap om utforming av reguleringssystemer for store prosessanlegg.

Forutsetning: TTK4105 Reguleringsteknikk, TTK4115 Lineær systemteori, eller tilsvarende forkunnskaper fra andre studieretninger.

Innhold: Oversikt over styringshierarkiet fra forretningssystemer til basissløyfer, regulatorstruktur og innstilling av basissløyfer, anti-windup strategier, kaskaderegulering, foroverkobling, gain-scheduling, analyse og kompensasjon av interaksjoner i multivariable systemer, analyse av begrensninger i oppnåelig ytelse, anvendt modell-basert estimering og prediktiv regulering (MPC), reguleringsstrukturer og strategier for store prosessanlegg, overvåkning av reguleringssystemers ytelse og myke sensorer. Temaene i prosjektoppgavene er utviklet hovedsaklig i samarbeid med norsk olje- og gassindustri.

Undervisningsform: Forelesninger, obligatoriske prosjektoppgaver, obligatoriske regneøvinger.

Evaluering: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70 % og prosjektoppgave 30 %. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamen: 21. mai 2012

Lærebok: S. Skogestad and I. Postlethwaite: Multivariable Feedback Control, Analysis and Design, Wiley, 2. utgave, 2005. Skrevne notater.

NTNU NTNU

IME Fakultet

ITK Institutt

Orange bar

Web-sidene vedlikeholdes av : Anders Fougner

Ansvarlig for innhold: Morten Hovd

Sist endret: 5. januar 2012

Orange bar
NTNU logo