Tilbake til startsiden Fakultetets sider NTNUs sider

TTK4175 Instrumenteringssystemer

Forside

Forelesningsplan

Pensumliste

Lab

Prosjektet

Veiledning

Eksamensoppgaver

Faginformasjon

Faglig ansvarlig:  Professor Mary Ann Lundteigen

Studiekatalog: Emnebeskrivelse

Referansegruppe:

  • Håvard M. Vaadal, haavarmv@stud.ntnu.no
  • Michael Skibeli Mullins, michasm@stud.ntnu.no

Forelesninger: Tirsdager 08:15-10:00, GL-KH-KJL2

Prosjekteringsoppgave: Torsdag 17:15-19:00 i GL-GA F3 eller Fredag 08:15-10:00 i GL-K4 K26 E/F

ABB- og AIM-lab for prosjekt er tilgjengelig først fra 27.februar. Dvs. at alle må være ferdige med labgjennomføringen på disse to labbene før 20.februar

Lab/øving: 5 obligatoriske laboppgaver

Reservasjon av labtid: Labreservasjon.

All fortløpende informasjon blir gitt på Blackboard

Frist for gjennomføring av alle laboppgaver er søndag 9. april.

Fagbeskrivelse: Faget tar for seg ulike aspekter ved utviklingen av et instrumenteringssystem. Stikkord i denne forbindelse er prosjektering, kvalitetssikring, organisering, kravspesifikasjoner, dokumentasjon, operatørprosess kommunikasjon, kontrollromsutforming, prosess-styresystemer, industriell kommunikasjontokoller, feltbuss, nettbelastning, programmerbare logiske styringer (PLS), konfigurering, forrigling, sikringssystemer, brann og gassdetektorer, sikkerhet, tilgjengelighet, sårbarhet, votering, redundans, selvtest, testintervaller, eksplosjonssikring, materialvalg, kabling, installasjon, vedlikehold.

Forutsetninger: Faget TTK4235 Tilpassede datasystemer eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisningsform: Forelesninger, samarbeidslæring, presentasjoner av studentene, laboratorieøvinger, samt stor prosjektoppgave.

Karakterfastsettelse: Alle laboratorieoppgaver og prosjekteringsoppgave må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Ved endelig karakterfastsettelse i faget vektes de enkelte deler på følgende måte:

  • Slutteksamen: 80%
  • Prosjekteringsoppgave: 15%
  • Laboppgaver: 5%Redaktør: Prof. Mary Ann Lundteigen Sist oppdatert: 17 Jan 2019 12:42:05