Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
emner:fordypning [2019/04/30 17:05]
aamo [Fordypning høsten 2019]
emner:fordypning [2019/10/11 11:52] (nåværende versjon)
aamo [Regler:]
Linje 24: Linje 24:
   - Siste frist for bytting til et annet tema er 15. september   - Siste frist for bytting til et annet tema er 15. september
   - Tema med få studenter kan bli avlyst.   - Tema med få studenter kan bli avlyst.
-  - Tema skal ikke ha obligatoriske øvinger. 
   - Faglærer for prosjektoppgaven leverer ut {{:​emner:​fordypning:​prosjektmal.doc|oppgavetekst}} ​ innen 31. august.   - Faglærer for prosjektoppgaven leverer ut {{:​emner:​fordypning:​prosjektmal.doc|oppgavetekst}} ​ innen 31. august.
   - Arbeidsplass og PC tildeles etter behov og meldes via faglærer.   - Arbeidsplass og PC tildeles etter behov og meldes via faglærer.2019/10/11 11:52, aamo