Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ansatte:stavdahl_oyvind:sidebar [2018/08/20 11:18]
stavdahl
ansatte:stavdahl_oyvind:sidebar [2019/09/25 16:33] (nåværende versjon)
stavdahl
Linje 25: Linje 25:
   * [[http://​www.ntnu.edu/​itk/​research/​biomedcyb|Cybernetics in Biomedicine]]   * [[http://​www.ntnu.edu/​itk/​research/​biomedcyb|Cybernetics in Biomedicine]]
   * [[https://​www.ntnu.edu/​health/​|NTNU Health (Strategic Research Area)]]   * [[https://​www.ntnu.edu/​health/​|NTNU Health (Strategic Research Area)]]
-  * [[http://​www.nfaplassen.no/​kategori/​medlemmer/​helse-medisinsk-teknologi/​|NFA Member Companies - Health and Medtech]] 
  
 </​infoboks>​ </​infoboks>​2019/09/25 16:33, stavdahl