a41z4083-480p.jpg

Teknisk kybernetikk

…er vitenskapen om hvordan (tekniske) dynamiske systemer som for eksempel fartøyer, fly, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan man kan styre slike systemer automatisk. Slike systemer kan også være autonome. Et enkelt eksempel på en kybernetisk løsning fra hverdagslivet er en termostatstyrt varmeovn.

Begrepet cybernetics (på norsk kybernetikk) ble lansert av den amerikanske matematikeren Norbert Wiener i 1940-årene. Han hentet navnet til denne nye vitenskapen fra det greske ordet “kybernetes” som betyr styrmann/rormann – “den som styrer”. Det benyttes avanserte datatekniske og elektroniske virkemidler til måling, overvåkning og styring. Andre sentrale kybernetikere er John von Neumann og Vannevar Bush.

Få andre teknologiske fagområder har et like vidt anvendelsesområde som kybernetikken: De samme grunnprinsippene som beskriver oppførselen til tekniske systemer, gjenfinnes i økonomiske, sosiale, økologiske og biologiske systemer. Det siste gjør at kybernetikken i stigende grad også anvendes innen biologi og medisin.

Kybernetikk i transport og marin virksomhet

 • Autopiloter og styringssystemer for fly, skip, plattformer og autonome undervannsfartøyer (AUV)
 • Ubemannede fly (UAV) for monitorering og datainnsamling
 • Blokkeringsfrie bremser, «anti-spinn» og «cruise control» i biler
 • Sikkerhetssystemer for overvåkning av fly og togtrafikk
 • Navigasjonssystemer og integrering av sensorer (datasyn, treghetssensorer, GNSS, kompass, m.m.)

Kybernetikk i medisin og biologi

 • Signalbehandling og datavisualisering i ultralydsdiagnostikk
 • Styrbare proteser og annen biomedisinsk bevegelse
 • Modellering og styring av medisinske og biologiske systemer

Kybernetikk i industrien

 • Styring av industriroboter
 • Undervanns robotteknikk
 • Styring og overvåkning av kjemiske prosesser
 • Styring og overvåkning av energisystemer
 • Autonome systemer for styring, datainnsamling og vedlikehold2015/06/30 14:09, aasmunst